Bemutatkozás

A Karmel Alapítvány 2006-ban alakult szervezet, amely legfontosabb feladatának tartja a közösségépítést. Ezért közösségi programokat, együttes ünnepeket szervezünk. A közösségi lét megteremtésével szeretnénk lelassítani, illetve megállítani a napjainkban felerősödött elidegenedési folyamatot, és ennek megtartó erejével támogatni az egyén személyes belső fejlődését.

Az alapítók más célokat is kitűztek:

Fontosnak tartjuk az egészséges életmód népszerűsítését is. Ennek érdekében felnőttképzési és egyéb programokat szervezünk, hogy minél többen rádöbbenhessenek a kérdés fontosságára. Anyagi és egyéb segítséget kívánunk nyújtani rászorulók részére személyiségfejlesztő és mentálhigiénés ismeretek megszerzéséhez. Nagy hangsúlyt fektetünk a tudatos életvitel kialakítására.

Célunk az élhető természeti és szociális környezet megteremtése és megőrzése. Ezen belül nagy fontosságot kap a természet- és környezetvédelem. Különféle projektek és akciók segítségével szeretnénk felhívni az emberek figyelmét e kérdés fontosságára, szeretnénk elérni, hogy egy tudatos természet- és környezetvédelmi gondolkodás, szemléletmód alakuljon ki.

Célunk még a hátrányos helyzetű csoportok természetbeni, anyagi, szociális és szellemi támogatása, különös tekintettel a családon kívül felnövő gyermekekre. Célunk az élhető szociális környezet létrehozása, illetve a különféle társadalmi csoportok esélyegyenlőségének megteremtésének segítése.

Fontosnak tartjuk még magyar kulturális és nyelvi örökség megőrzését. Ennek érdekében támogatjuk különböző kulturális és hagyományőrző jellegű rendezvények, találkozók szervezését.

Az alapítvány mentes minden politikai, nemzeti, hitbéli vagy egyéb kizárólagosságtól.
Működése során kerüli az emberek bármilyen hátrányos megkülönböztetését.

Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi, illetőleg külföldi természetes vagy jogi személy,
vagy szervezet csatlakozhat, ha az alapítvány céljaival egyetért, és azt támogatni kívánja.
A támogatás történhet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal.